16.06.2024

Обучение по Педагогическа психология на СУ – срок за документи до 1 октомври

Следдипломната квалификация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Педагогическа психология е подходяща за психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници, ресурсни учители, учители по психология, философия и др., специалисти, работещи в социално-образователни институции за деца и възрастни, неправителствени организации, институции за неформално образование.

В тази следдипломна квалификация могат да се включат студенти и дипломирани специалисти (с различни образователни степени – бакалавър, магистър, доктор), които биха искали да работят в социално-образователен контекст.

Цели на обучението

В рамките на СДК „Педагогическа психология“ се подготвят специалисти, които да бъдат професионално компетентни да се грижат за личността и психичното здраве на ученици, учители, родители, добре да разпознават и активно да съдействат за преодоляване на временни затруднения в социално-личностното, когнитивно-интелектуалното, мотивационно-емоционалното развитие, да консултират и да оказват професионална грижа при възникнали трудности от различен характер (вътрешно личностен, междуличностен, социален, образователен).

Организация на учебния процес

СДК „Педагогическа психология“ предлага 1-годишно обучение, което се реализира от високо квалифицирани и утвърдени преподаватели от СУ «Свети Климент Охридски».

Учебните занятия са само съботно-неделни, в два учебни семестъра, като изпитите се полагат в две изпитни сесии (зимна и лятна).

По време на обучението се представят и обсъждат актуални теми с ясно изразена приложно-практическа насоченост по отделни учебни предмети като: Педагогическа психология; Психология на личността; Мотивация за учене и саморегулация на поведението; Социално-психологически аспекти на общуването в училище; Психология на класната стая; Работа и подкрепа на ученици със специални образователни потребности; Справяне със стреса в учителската професия.

Форма на завършване

Обучението приключва със защита на дипломен проект, като се издава официално признато свидетелство от СУ „Свети Климент Охридски“ за придобита допълнителна професионална квалификация по „Педагогическа психология“ и се присъждат съответни квалификационни кредити.

Професионална реализация

Завършилите следдипломната квалификация „Педагогическа психология“ биха могли да работят в училища, образователни, ресурсни, психологически и педагогически центрове, както и в социално-образователни институции, предлагащи специализирани грижи и психологическа помощ на деца, ученици, учители, родители и др.

Прием на документи

Информация относно СДК „Педагогическа психология“ може да се получи от г-жа Анелия Георгиева на имейл – nel_georgieva@abv.bg или по телефон (02/ 9871 046; 02/ 9308 351) в работни дни от 10-12 и 14-16 ч.

Документите се подават по електронен път от до 1 октомври 2021 г. на имейл – nel_georgieva@abv.bg / jankulova@phls.uni-sofia.bg 

1) Заявка за участие

2) Ксерокопие от диплома за завършена образователна степен, а ако кандидатът е студент, се прилага уверение.

Такси

Одобрените кандидати заплащат таксите за обучение до 2.11.2021 г. по банков път, като копие на документите за плащане задължително се изпраща на г-жа Ан. Георгиева.

Начало на уч. година

Учебните занятия ще започнат присъствено или дистанционно (според обстоятелствата) на 6.11.2021 г.

Вижте още обучения по психология през септември и октомври 2021 г.

Източник: сайта на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner