29.05.2024

Свободни работни места за психолози

ДЦДМУ „Княз Борис I“ гр. София, ж.к. Хаджи Димитър предлага позиции за специалисти:

  • социален работник – 8 часа
  • психолог – 8 часа
  • логопед – 4 часа

Изисквания: Със своята работа спомагат за предоставяне на възможно най-качествена услуга, която се предоставя в ДЦДМУ „Княз Борис I“ с цел реализиране целите и задачите на Центъра. Екип от специалистите изготвя индивидуален план, слединдивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и формулира целите, които трябва да бъдат постигнати.

Работи в екип със специалисти относно изготвянето на задължителната документация и личните дела на потребителите. Да дава мотивирани предложения за подобряване организацията на работата на екипа във връзка с по-голямата цялостна ефективност на социалната услуга. Познава и спазва Етичния кодекс за работа в ДЦДМУ „Княз Борис I“ и ПВТР. При необходимост съдейства и оказва помощ на специалисти, служители и работници за изпълнение на задачи, поставени от директора на центъра.

Отговорности: Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга.Осъществяване на дейностите заложени в програмата на Центъра. Участва съвместно с екипа в културни, спортни и други мероприятия на Центъра.

==============================

Агенция по заетостта предлага позиции за психолози в следните направления и градове:

Училищен психолог за град София:

Основни отговорности: Отговаря на потребността от осигуряване на дейности, свързани с наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на учениците и др.

Вид трудов договор: Срочен

Работно време (начин на работа): Една смяна

Работно време (продължителност): 8 часа

Умения за работа с компютър: да

==============================

Училищен психолог за град Русе:

Основни отговорности: наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата; работа в екип с педагогически специалисти, родители, институции, медицински лица и др.

Вид трудов договор: Безсрочен

Работно време (начин на работа): Две смени

Работно време (продължителност): 8 часа

Умения за работа с компютър: да

==============================

Училищен психолог за град Септември:

Вид трудов договор: Безсрочен

Работно време (начин на работа): Една смяна

Работно време (продължителност): 4 часа

Умения за работа с компютър: да

==============================

ВИДЕО

Свободна позиция за гр. Лом за психолог вижте ТУК.

Източник: BG JOOBLE

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner