16.06.2024

Свободно работно място за психолог

Агенция по заетостта предлага позиция за психолог:

Психолог в детска градина за град Плевен:

Основни отговорности: Длъжността ,,психолог“ в детска градина ,,Зорница“ гр. Плевен по проект АПСПО BG05M20P001-3.005-0004 включва функции, свързани с наблюдение, обща подкрепа на психичното здраве и развитие на децата, подкрепа за разбиране на влиянието на психичноздравните проблеми върху емоционалните поведенчески прояви на децата и участие в преодоляването им.

Взаимодействие с родителите при необходимост, участие в изграждането на институционалана политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието между децата.

Активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда. Подкрепа в създаването на организационна култура на толерантност към различията, сътрудничество и взаимопомощ.

0,5 щат. Предварителен подбор на ТП и окончателен подбор на работодател.

Вид трудов договор: Срочен

Работно време (начин на работа): Една смяна

Работно време (продължителност): 8 часа

Умения за работа с компютър: не са посочени

Заплата: 650 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner