18.04.2024

Обучение по Педагогическа психология на СУ – срок за документи до 1 октомври

Следдипломната квалификация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Педагогическа психология е подходяща за психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници, ресурсни учители, учители по психология, …

XXV международна научна конференция „Личност, мотивация, спорт“

Катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „В. Левски” организира ХXV научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ“. Конференцията ще се проведе на 22.10.2021 г. в …

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner