16.06.2024

Обучение по Педагогическа психология на СУ – срок за документи до 1 октомври

Следдипломната квалификация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Педагогическа психология е подходяща за психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници, ресурсни учители, учители по психология, …

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner