29.05.2024

XXV международна научна конференция „Личност, мотивация, спорт“


Катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „В. Левски” организира ХXV научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ“.
 Конференцията ще се проведе на 22.10.2021 г. в учебната база на НСА „В. Левски“ – гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21.  
 До участие в научната конференция се допускат доклади, които съответстват на тематиката: психологически, педагогически, социологически и философски проблеми на приобщаващото образование, физическото възпитание и спорта, вкл. адаптирано физическо възпитание и спорт и адаптираната физическа активност, на кинезитерапията, спортната анимация, спортния мениджмънт, спортната журналистика.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български или английски език.
ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Заявки за участие и резюмета се приемат до 01.10.2021 г.
Електронна форма на заявка за участие ТУК.
Срок за отговор за допускане до участие – до 15.10.2021 г.

Докладите трябва да бъдат изпратени на: е-mail: psy.nsa@abv.bg
ТЕМА: LMS 25
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 30 лв., за първи доклад и 20 лв. за втори. За докторанти и студенти – 10 лв.

Таксата включва материали, кафе-пауза, отпечатване на докладите в сборника „Личност, мотивация, спорт“, Том 25 – ID № 1455 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Таксите се заплащат на 21 и 22.10. 2021 г. на касата на НСА

Технически изисквания към докладите:
•   Шрифт – Times New Roman.
•   Paper Size – A5.
•   Един празен ред преди заглавието на първа страница.
•   Заглавие на български език – Font Size 12, главни букви, Center, Bold.
•   Трите имена на автора (авторите) – на български език – Font Size 10, Center, Bold.
•   Празен ред.
•   Заглавие на английски език – Font Size 12, главни букви, Center, Bold.
•   Трите имена на автора (авторите) – на английски език – Font Size 10, Center, Bold.
•   Празен ред.
•   Резюме – български език, Font Size 9, Italic, 5-6 реда.
•   Ключови думи – на български език, Font Size 9, Italic.
•   Един празен ред.
•   Резюме – английски език, Font Size 9, Italic, 5-6 реда.
•   Ключови думи – на английски, Font Size 9, Italic.
•   Един празен ред.Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно следните изисквания:
•         Шрифт – Times New Roman,  Font Size 10.
•         Page Setup – Top: 15 mm, Bottom: 20 mm, Left:15 mm, Right:15 mm.
•         Междуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing: Single.
•         Отстъп (нов ред на абзац) – First Line: 0.5.
•         Автоматично пренасяне (Page Layout, Hyphenation, Automatic).
      Таблиците и фигурите да са черно-бели, да бъдат направени с някои от разпространените програмни продукти и да бъдат интегрирани в текста. Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно.Фигурите да имат номерация и наименование – под тях, центрирано. Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, Година на издаване, страница/и). При цитиране се използват следните кавички: „ “. Библиографската справка се прилага в края на доклада, като се  подрежда по азбучен ред по фамилията на първия автор, описана съгласно библиографските стандарти.
          • При непериодични печатни издания: Автор / Колективен автор.  Година на издаване. Заглавие. Местоиздаване: Издателство. Страници.
 Айзенк, Х. (1987). Общи особености на модела. – В: Модел за личност. С, Наука и изкуство.
     • При периодични печатни издания: Автор / Колективен автор. Година на издаване. Заглавие. В: Източник, брой/том, страници, Местоиздаване: Издателство. Gailliot, M. T., Plant, E. A., Butz, D. A., & Baumeister, R. F. (2007). Increasing self-regulatory strength can reduce the depleting effect of suppressing stereotypes. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 281-294. 
• Електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на материала“ (в кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано),  Дата на публикацията; <Точен адрес на източника – в триъгълни скоби>; (Дата на достъп – в кръгли скоби).

След литературата – трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
 Страниците да не бъдат номерирани.
    
Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката и на посочените изисквания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner